BLI MEDLEM

”Varje medlem utgör en viktig pusselbit i sin stämma och därmed i körens helhet.”

Välkommen till oss!

Vi skulle tycke att det vore fantastiskt roligt aom du vill delta i vår verksamhet och vi skulle med spänning se fram emot att få följa din utveckling tillsammans med oss. Förutom glädjen att få sjunga med varandra skapar vi också nya vänskaper och kontakter med människor du kanske aldrig skulle ha kontakt med. Olika åldrar, yrkesgrupper och bakgrund 
Här följer en kort redogörelse för de fem grundpelarna som utgör vår verksamhet. 

Körens stämmor

Kören är indelad i fyrastämmor efter sångarnas röstläge: sopraner, altar, tenorer och basar. Inom varje stämma finns ytterligare en tudelning efter tonhöjden.

Sopraner

Sopranen är körens höga damröst som ofta sjunger melodin.

Altar

Alten är körens lägsta kvinnoröst.

Tenorer

Tenorerna hör till de höga mansrösterna i kören.

Basar

Basen är den lägsta mansstämman i kören, hela klangens sockel.

Så går det till

En kortfattad beskrivning om hur kören jobbar för att utvecklas och prestera så bra som möjligt på de event vi deltar i.

Steg 1

Förbered

Varje medlem ansvarar för att förbereda sig inför våra övningar och framträdanden. 

Steg 2

Öva

Vi övar tillsammans minst 1 gång per vecka. Hög närvaro och engagemang förväntas av alla

Steg 3

Uppträd

Kören uppträder vid flera olika sammanhang under ett år. 

Förbered dig

Förberedelse innan övning och konsert ähjälper dig och kören att låta bättre. Att se till att alla noter är i ordning och att alltid se till att man har med en penna är viktigt.

Uppvärmning i förväg hjälper dig igång när väl övningen startat. Be dina stämkompisar om hjälp och tips på uppvärmingsövningar.

Så går övningarna till

Vi börjar alltid körrepen med att värma upp vår kropp, andning och vårt magstöd i enkla men effektiva övningar som får bort och anspänning. Sedan sjunger vi  skalor och uppsjungningslåtar som får oss att slappna av.

Efter det kommer vi igång och fokuserar på det roligaste av allt, nämligen låtar. Du lär dig melodierna och stämmorna genom att lyssna och delta.

Dags för konsert

När vi kommit så långt att det är dags att framföra det vi övat på skall vi vara så väl förberedda som möjligt. Förutom de rep vi har med kören är det inte ovanligt med stämrep. Varje stämma tar själva ansvar för dessa.

Vill du bli en av oss?

Vi skulle tycka att det vore fantastiskt roligt omdu vill delta i vår verksamhet ochvi ser med spänning fram emot att få följa din utveckling tillsammans med oss.

Lars Persson

Dirigent
070 - 511 35 60

Sandra Englund

Ordförande
070 - 070-477 00 15

©

Bro Kammarkör. Alla rättigheter reserverade.